INTEGRITETSPOLICY

Stefans Vägledning/Dandelion Böcker HB

Vi lagrar uppgifter som du skriver i kontaktformuläret. Vi följer gällande lagar och förordningar när vi samlar in data på den här webbplatsen. Du kan när som helst be oss radera dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Läs mer på Datainspektionens hemsida